Preskočiť na hlavný obsah

Personalistika a mzdy

Mzdy a personalistiku musia rieši? všetky spoločnosti a podnikateľské subjekty, ktoré zamestnávajú ľudí. Pre viacerých zo zamestnávateľov ide o zložitú oblasť, ktorá im zaberá čas a oberá ich o energiu, ktorú môžu investovať do iných činností. Preto práve z tohto dôvodu nechávajú mzdové účtovníctvo na nás, externých odborníkov, ktorý sledujú, poznajú a aplikujú najnovšie zmeny v legislatíve v oblasti mzdovej agendy a personalistiky.

Pre zamestnávateľa zabezpečíme kompletné služby týkajúce sa mzdovej agendy, ktoré predstavujú:

  • Kompletné spracovanie miezd
  • Príprava pracovných zmlúv a dohôd
  • Komunikácia so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a úradmi
  • Prihlášky/odhlášky zamestnávateľa, zamestnancov do poisťovní, Evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • Zrážky zo mzdy, exekúcie, komunikácia s exekútorskými úradmi
  • Spracovanie ročného zúčtovania dane
  • Poradenstvo v oblasti miezd podľa aktuálne platnej legislatívy
  • Príprava a podávanie štatistických výkazov

Názov Cena

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.