Preskočiť na hlavný obsah

Študenti o duálnom vzdelávaní v Datalingu: Viktória by chodila aj častejšie, Tomáš by nemenil za nič

Naše účtovníčky sa venujú študentom a pomáhajú im pochopiť praktické aspekty účtovníctva.
Naše účtovníčky sa venujú študentom a pomáhajú im pochopiť praktické aspekty účtovníctva.

V našej účtovníckej firme Dataling sme mali tú česť hostiť študentov v rámci programu duálneho vzdelávania. Boli to piati študenti z dvoch obchodných akadémií v Žiline.

Títo mladí ľudia tak mali možnosť prepojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Ich hodnotenia hovoria jasne - táto prax im priniesla veľa nových poznatkov a zručností, ktoré by v škole len ťažko nadobudli.

Viktória: "Prax v Datalingu hodnotím super, mala som možnosť si vyskúšať a naučiť sa pracovať v rôznych účtovníckych programoch a kľudne by som sem chodila aj častejšie, ako len raz do týždňa. Teším sa na ďalší rok!"

Tomáš: "Úplne to splnilo moje očakávania, tak som si prax predstavoval. Baví ma účtovať, je to také aj 'upokojujúce'. Teším sa, že prídem aj na budúci rok a som naozaj rád, že som sa sem dostal. Nemenil by som to."

Vanesa: "Som veľmi rada, že som mohla stráviť na praxi práve tu vo firme Dataling. Mala som možnosť naučiť sa mnoho praktických zručností a aplikovať teóriu, ktorú som sa naučila v škole, na reálnych situáciách. Taktiež som sa naučila používať programy na počítači a rôzne metódy a postupy, ktoré sa využívajú v účtovníctve. Sú tu vybudované veľmi dobré pracovné podmienky, vždy som sa cítila príjemne v tomto kolektíve. Celkový dojem z praxe je pozitívny, nič by som nemenila a dúfam, že to takto zostane aj ostatné roky."

Tomáš P.: "Táto skúsenosť bola pre mňa veľmi prínosná. Naučil som sa prvé kroky v účtovníctve. Takisto musím pochváliť kolektív, ktorý je vždy nápomocný a ochotný pomôcť. Zatiaľ som nadmieru spokojný a dúfam, že to tak aj zostane. Ďakujem všetkým za úspešný prvý rok."

Tretiak Jakub v rámci praxe vypracoval aj samostatnú prácu na tému marketing v našej účtovnej firme, čím preukázal svoje schopnosti a kreativitu v reálnom prostredí.

Nie je to len o práci, ale aj o návykoch

Naša hlavná účtovníčka a inštruktorka duálneho vzdelávania Veronika Kaisová vidí veľký prínos vzdelávania u nás v tom, že študenti majú možnosť vidieť skutočnú prax a vzťahy na pracovisku.

"Nie je to len o samotnej práci, ale aj o tom, ako sa pripraviť na reálny svet. Dôležitá je zodpovednosť, dochvíľnosť a schopnosť komunikovať. V tomto programe majú príležitosť osvojiť si tieto základné, ale veľmi dôležité návyky," vysvetlila Veronika Kaisová.

Veronika dodala aj to, že mladým sa snažia ukázať, že účtovníctvo nie je len o spracovávaní dokladov, ale že je to dynamický odbor, kde je neustále potrebné sledovať nové legislatívne zmeny a prispôsobovať sa im.

Práca účtovníka.
Práca účtovníka.

Ako sa stať duálnou vzdelávacou firmou?

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa uskutočňuje na pracovisku zamestnávateľa. Toto pracovisko môže byť organizačnou súčasťou firmy alebo iným priestorom, ktorý zamestnávateľ vlastní alebo využíva. Pracovisko musí spĺňať materiálno-technické, priestorové a personálne kritériá požadované pre daný odbor štúdia.

Zamestnávateľ, ktorý sa chce zapojiť do programu, musí najprv podať žiadosť o osvedčenie na príslušnú stavovskú alebo profesijnú organizáciu. Táto organizácia posúdi spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a dokumenty preukazujúce, že pracovisko spĺňa predpísané podmienky.

Firma potrebuje osvedčenie

Po podaní žiadosti odborná komisia zhodnotí, či pracovisko vyhovuje požadovaným štandardom. Ak všetko spĺňa predpísané kritériá, zamestnávateľ získa osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Toto osvedčenie je platné 7 rokov.

Študenti prichádzajú na pracovisko zamestnávateľa podľa dohodnutého harmonogramu, zvyčajne raz týždenne. Po úvodnej teoretickej časti sa postupne začnú venovať praktickým činnostiam pod vedením skúsených mentorov. Zamestnávateľ môže prispôsobiť praktické vyučovanie konkrétnym potrebám a požiadavkám svojej firmy.

Mgr. Zuzana Žigová

PR manažérka

Súčasťou nášho tímu je od novembra 2023. Má na starosti obsahový a digitálny marketing. Vytvára články, videá a príspevky, ktoré posúvajú našu značku vpred. Pred príchodom do Dataling pracovala ako videoredaktorka denníka SME a online redaktorka spravodajstva TV Markíza. Vo voľnom čase rada cestuje po Slovensku a objavuje nové miesta.

Vyhľadávanie